Altrex

Altrex & MVO

Een bewuste keuze

MVO en onze kernwaarden

Duurzaam ondernemen gaat hand in hand met onze kernwaarden. We maken bewuste, verantwoorde en innovatieve keuzes in vrijwel al onze processen. Dat is wat de toekomst van ons vraagt en de gebruikers van onze producten mogen verwachten.

Innoveren zit in ons DNA. Al meer dan 70 jaar kiezen we bij Altrex elke dag voor beter, slimmer en veiliger. Duurzaam vernieuwen dus. Met oog voor onze klanten, onze medewerkers en onze toekomst. Ieders toekomst.

People, altrex, 2018, mvo

MVO pijler 1: People

Aandacht voor mensen en voor morgen, dat is de kern. We willen dat
onze medewerkers het goed hebben. Daarom investeren we in
een veilige werkplek vol kansen met opleidingsprogramma’s, een
actief loopbaan- en stagebeleid, een informele bedrijfscultuur, focus op
balans tussen werk en privé en op fysiek en mentaal welzijn. Van en
voor iedereen.

Een greep uit onze visie op People

 • 1 Stagebeleid

  Jaarlijks stellen we 40 stageplaatsen beschikbaar. Een sterk stagebeleid dus.

 • 2 Gezondheid en veiligheid

  Wij meten en controleren periodiek de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

 • 3 Ontwikkeling

  Iedereen kan zich binnen Altrex ontwikkelen, op elk niveau in de organisatie.

 • 4 Duurzame inzetbaarheid

  Gezondheid en vitaliteit zijn de speerpunten binnen ons beleid over duurzame inzetbaarheid.

Bij Altrex krijgt iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen, in z’n vakgebied en op persoonlijk niveau."
Tom Romkes
Teamleider HR

MVO pijler 2: Products

Veilig, vernieuwend en verantwoord. Het zijn de uitgangspunten voor al
onze producten. Veilig met oog op de gebruiker en op onze omgeving.
Vernieuwend in gebruik, kwaliteit en materiaal. En verantwoord door
de lange levensduur, door zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal en
door zo veel mogelijk te recyclen.

Een greep uit onze visie op Producten

 • 1 Productinnovaties

  Voor gebruikers van onze producten geven we toolboxen en trainingen om de veiligheid op de werkplek te vergroten.

 • 2 Recyclebaar

  90% van de producten bestaat uit recyclebaar aluminium. Alle verpakkingen komen uiteindelijk in de recycling terecht. Een circulaire keten dus.

 • 3 Wetten en eisen

  Onze producten voldoen aan de geldende normen, wetten en eisen. Zeker ook voor wat betreft duurzaamheid.

De veiligheid van onze producten staat voorop. Wij ontwikkelen continu nieuwe, duurzame producten zodat de gebruiker makkelijker en vooral ook veiliger kan werken."
Maarten Hogervorst
Manager Marketing & Ontwikkeling
Lasstraat, Altrex, 2018, maatschappelijk ve

MVO pijler 3: Production

Voor ons zit het hem in processen. Schoner, slimmer,
efficiënter. Daarom kiezen wij voor duurzame grond- en kunststoffen,
voor digitalisering waar het kan en voor innovatieve, logistieke
oplossingen. En met meer dan 2.300 zonnepanelen op het dak van onze
fabriek is ook onze energievoorziening een bewuste, duurzame keuze.

Een greep uit onze visie op Productie

 • 1 Digitalisatie

  Op diverse afdelingen is een digitalisatie traject ingezet. We streven naar zo veel mogelijk papierloze processen.

 • 2 Optimalisatie supply chain

  Samen met onze klanten optimaliseren we de supply chain. Zo verminderen we stops, km’s en uitstoot.

 • 3 Verduurzaming

  2.304 zonnepanelen leveren jaarlijks 550 MWh aan elektriciteit op. Er loopt een traject voor de verduurzaming en reductie van de grootste energieverbruikers.

Duurzaam, een bewuste keuze van Altrex

Duurzaamheid is onderdeel van al onze technische en logistieke processen, we nemen het mee in vrijwel elke keuze die we maken."
Gerko Arends
Manager Operations