Altrex

Záruční podmínky

Tento produkt od společnosti Altrex byl navržen, vyroben a testován s nejvyšší možnou péčí. Pokud produkt používáte podle pokynů a k určenému účelu, uplatní se záruka za následujících podmínek:

1. Společnost Altrex ručí za dobrý stav produktu a kvalitu použitého materiálu.

2. Vady kryté zárukou budou vyřízeny z naší strany, a to výměnou vadného dílu, výměnou celého produktu nebo zasláním náhradního dílu.

3. Záruka se v žádném případě nevztahuje vady vzniklé v důsledku:

a) použití produktu v rozporu s určeným účelem nebo v rozporu s pokyny k použití,

b) běžného opotřebení,

c) montáže nebo opravy klientem nebo třetí stranou (s výjimkou použití zaslaných dílů, jak je popsáno v článku 2),

d) změny vládních předpisů týkajících se povahy nebo kvality použitých materiálů.

4. Vady zjištěné při dodání je nutné neprodleně oznámit společnosti Altrex. Pokud k tomu nedojde, záruka propadá. Aby bylo možné záruku uplatnit, musíte společnosti Altrex nebo dealerovi Altrex předložit doklad o koupi.

5. Vady produktu je nutné oznámit společnosti Altrex nebo dealerovi Altrex co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejich zjištění.

6. a) Pokud dojde k uplatnění záručních ustanovení, musí mít společnost Altrex možnost ohledat ve svém středisku pro kontrolu kvality. Klient je povinen k tomuto ohledání produkt poskytnout. Pokud šetření prokáže, že byl produkt používán nesprávně, budou klientovi účtovány náklady šetření.

b) Pokud si klient přeje prošetření nezávislou institucí, bude toto provedeno na jeho náklady, jestliže šetření odhalí, že byl produkt používán nesprávně. Náklady šetření nese klient také v případě, že společnost Altrex ještě před takovým šetřením nabídla výměnu nebo opravu produktu na vlastní náklady.