Nieuws 2 september 2016

Wijziging opbouwmethode steigers

Onlangs is het nieuwe A-blad Rolsteigers verschenen met een belangrijke wijziging in de manier waarop rolsteigers opgebouwd moeten worden. Vanaf 1 januari 2018 is het namelijk verplicht om altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Dit geldt dus ook voor het opbouwen van de rolsteiger.

Een verandering die er al enige tijd aan zat te komen. Mede op aandringen van de Inspectie SZW door werkgevers en werknemers organisaties, verenigd in stichting Arbouw, is de nieuwe opbouwmethode geformaliseerd met het uitbrengen van het nieuwe A-blad.

rs-tower-5usp001-8

Verminderen ongelukken

Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter.

rs-tower-5squsp002-3

De Safe-Quick® GuardRail

Om klaar te zijn voor deze nieuwe opbouwmethode ontwikkelde Altrex in 2013 de Safe-Quick® GuardRail. Met de Safe-Quick® GuardRail rolsteiger ben je goed beschermd, al voordat je het platform betreedt. Bovendien gaat het opbouwen van een steiger eenvoudiger en sneller. Op- en afbouwen was nog nooit zó veilig.