Nieuws 13 december 2018

Altrex traint inspecteurs van de Inspectie SZW

Tijdens het kennisevenement dat de VSB met Komat/Bouwend Nederland heeft georganiseerd, zijn inspecteurs van de Inspectie SZW door Altrex getraind in de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers. Om het valgevaar tijdens de opbouw tot een minimumniveau terug te brengen, is op verzoek van Inspectie ISW (arbeidsinspectie) een nieuwe opbouwmethode ontwikkeld. Doel van de nieuwe opbouwmethode is om tijdens het opbouwen van een rolsteiger een veilige werkplek te creëren en hierdoor het valgevaar te minimaliseren.

rs-tower-5squsp02312

Verplicht sinds 1 januari 2018

De nieuwe opbouwmethoden zijn opgenomen in het nieu­we A-Blad Rolsteigers en zijn sinds 1 januari 2018 verplicht, omdat deze “de stand van de wetenschap” vertegenwoor­digen. De Inspectie SZW wijst erop dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voor­komende gevallen wordt overgegaan tot stillegging van de werkzaamheden en boetes kunnen worden opgelegd.

Veiligheid centraal

Tijdens de trainingsdag heeft Altrex de training verzorgd met de Altrex RS TOWER 52 met Safe-Quick® leuningen. Dit is één van de opbouwmethodes die belicht worden in het A-blad rolsteigers. De Safe-Quick® leuning is een integraal onderdeel van de rolsteiger waardoor het opbouwen altijd veilig gebeurd, “het kan niet anders”. Op deze manier staat veiligheid centraal bij de opbouw van de rolsteiger.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe opbouwmethodes voor rolsteigers en de opbouw van een rolsteiger met een Safe-Quick® leuning? Neem dan contact op met één van onze adviseurs of ons kantoor in Zwolle.