Nieuws 11 september 2020

Inspectie SZW controleert
op veilig gebruik van
rolsteigers

De Inspectie SZW gaat in het najaar controleren of er veilig wordt gewerkt met rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land, waarbij de aandacht uitgaat naar kleinere bouwplaatsen, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud. Hier zullen vooral werknemers van kleine bedrijven – tot zo’n 10 werknemers – aan het werk zijn. Het kan gaan om bouw- en aannemingsbedrijven, schilders, installateurs, etc.

rs-tower-5squsp010-13

De rolsteigers dienen op de juiste manier gebruikt te worden om valgevaar te voorkomen en veiligheid te garanderen. Daarom is het verstandig om rolsteigers te gebruiken zo als het hoort. Als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, dan volgt er onherroepelijk een boete en legt de Inspectie de werkzaamheden stil.

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak omdat mensen de handleiding niet volgen, het materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen. Vaak is dit terug te voeren op een onvoldoende veiligheidsbesef. Daarom controleert de Inspectie naast de veiligheid van de rolsteigers ook of de bedrijven voldoende aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s.

rs-tower-5usp003-32

Verplichtingen

Een belangrijke rol bij het beheersen van veiligheidsrisico’s speelt de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in combinatie met een Plan van Aanpak (PvA). Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd Plan van Aanpak (PvA) maken. Die verplichting geldt ook voor bedrijven met weinig werknemers. Als RI&E en PvA onvolledig zijn – omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen zijn beschreven – volgt een waarschuwing. Als een bedrijf geen RI&E en PvA heeft, dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Wil je meer weten?

Het A-blad rolsteigers van Volandis bevat informatie over het veilig opbouwen, gebruiken en afbreken van rolsteigers. De Arbocatalogus Bouw & Infra bevat onder meer een hoofdstuk over het beheersen van de risico's bij werken op hoogte. Werkgevers die meer willen weten over de RI&E en PvA kunnen onder meer terecht bij de Zelfinspectie - Uw arbobeleid op orde. Die geeft een werkgever aan de hand van een aantal vragen inzicht in de stand van zaken rond de RI&E en PvA.

Op de website van de VSB kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de inspectie op rolsteigers door de arbeidsinspectie.