Privacystatement

Altrex besteedt veel aandacht aan het onderhoud van de informatie op deze website. We maken echter een voorbehoud omtrent de juistheid van de informatie en zijn daarom niet aansprakelijk voor de schade die op directe of indirecte wijze volgt door het gebruik van de informatie van deze website.

Persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Altrex verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze dienstverlening. Uitgangspunt voor ons privacybeleid is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Altrex verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit van ons eist of de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor geeft. Wij zorgen er voor dat alle persoonsgegevens beveiligd zijn doordat we geschikte organisatorische maatregelen treffen moderne technische IT-voorzieningen gebruiken.

Copyright

Informatie op deze website en in welke verschijningsvorm dan ook (teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van Altrex N.V.

Producten van derden en hyperlinks

De Altrex website bevat verwijzingen / hyperlinks naar derden. Voor de inhoud van deze informatie en deze andere websites dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Als wij bij de uitvoering van taken gebruik maken van externe dienstverleners, verlangen wij van deze dienstverleners c.q. verwerkers dat ze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website

Altrex kan informatie opslaan die uw internetbrowser naar Altrex stuurt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd waarop u de Altrex website bezoekt en welke delen van de website u bezoekt. Altrex verzamelt deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van de Altrex website en voor andere statistische doeleinden.

Cookies

De Altrex website maakt gebruik van zogenoemde cookies om onze dienstverlening en uw gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u de Altrex website bezoekt. Dit maakt het voor Altrex mogelijk om uw computer te herkennen als u de Altrex website op een later tijdstip weer bezoekt. Op deze wijze kan Altrex alle diensten en de website meer persoonlijk op u toesnijden. Onder ‘Cookies’ kunt u keuzen maken met betrekking tot de cookies. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch weigert. In dat geval kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van de Altrex website.

E-mail disclaimer

Iedere door Altrex N.V. verzonden e-mail en eventueel meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bij onjuiste adressering wordt u verzocht de afzender direct te informeren door het e-mailbericht met de bijgevoegde bestanden te retourneren. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van Altrex N.V.. Wij wijzen de ontvanger erop dat dit bericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van virussen. Altrex N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van aanwezigheid van virussen.

Wijzigingen Privacystatement

Als zich wijzigingen voordoen in ons privacystatement, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.