Trainingen: met de juiste kennis aan het werk

Altrex kan voorzien in het geven van de juiste veiligheidstrainingen. Want veiligheid blijft belangrijk bij het werken op hoogte. Iedere gebruiker van steigers dient hiervoor bij wet opgeleid te zijn (Codex over het welzijn op het werk (boek 4 - titel 5 : arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte). Tevens moet iedere gebruiker kennis hebben van de geldende normen.

toolbox-aanvragen

Altrex kan deze veiligheidsopleiding in 3 modules voorzien bij de klant ter plaatse :

 • Module A: Theoretische module gebruiker
  Dit gedeelte omvat een gedeelte over de veiligheid, overzicht van de huidige veiligheidsnormen en wetten en hoe in praktijk veilig werken op hoogte d.m.v. ladders en trappen, steigers en ladderklampen.

  Duur van deze opleiding bedraagt 2 uur.

 • Module B: Praktische module montage
  Deze module is enkel mogelijk indien eerst module A werd gevolgd. Wij voorzien de opbouw van één van uw steigers aan de hand van veilige opbouwinstructies en directe feedback op het terrein.

  Duur van deze opleiding bedraagt 1,5 uur.

 • Module C: Module bevoegd persoon
  Deze module is enkel mogelijk indien eerst module A+B werden gevolgd.
  Hier worden de huidige wetgeving, de richtlijnen en ‘preventieve’ taken van de bevoegde persoon / inspecteur gedetailleerd besproken.

  Duur van deze opleiding bedraagt 2 uur.

Aan alle deelnemers wordt een opleidingscertificaat als bewijs van deelname geleverd.

Vraag offerte aan